Kaheksa Tallinna Humanitaargümnaasiumi õpetajat osalevad sellel kooliaastal väliskoolitustel. Siin blogis kirjutavad nad kõigest sellest, mis seoses koolitustega südamel. Juttu tuleb nii ootustest koolitusele kui sellest, kuidas koolitusel läks ja mida õpiti.

Kõik osalejad viivad pärast koolitust läbi ka tegevusuuringu, kus katsetavad, kuidas ja mis tingimustel õnnestub õpitut Tallinna Humanitaargümnaasiumi koolikeskkonda lõimida.

Ja kindlasti ei jää koolituste lõpus tulemata ka üks põnev kogemuste vahetamise seminar kooliperele. Kuidas see läheb, sellest kirjutame ka!

Põnevat lugemist kõigile!


P.S. Väliskoolitustel osalemine on võimalik, sest saime toetust Euroopa Liidu programmist Erasmus+.


reede, 22. juuni 2018

Esimene sisekoolitus kolleegidele (levitus vol 1)


Kõik koolitusel osalenud lubasid pärast koolitust nähtut ja õpitut Tallinna Humanitaargümnaasiumis katsetada (ehk teha tegevusuuring) ja pidid seejärel pakkuma selle põhjal välja head mudelid, kuidas koolitusel kogetut saaksid teisedki õpetajad meie koolis kasutada.

Esimene  sisekoolitus, kus  osalejad oma katsetuste tulemusi jagasid, toimus 1. märtsil 2018. Tulemusi esitlesid Aavi Levin, Pille Pipar ja Olga Markova. Sisekoolitus oli osaliselt eesti, osaliselt venekeelne. Ettekanded olid praktilise suunitlusega - osalejad tutvustasid oma koolitust ning õpitud meetodeid ning oma katsetuse tulemusi THGs.

Vaata kõigi osalejate ettekandeid  ja võimalikke väljapakutud mudeleid allolevatest esitlustest.

Aavi Levin. Esitlus teemal Stressi juhtimine.Pille Pipar. Esitlus teemal Õpetaja kui juht ja nõustaja.
Olga Markova. Tico koolitus Soveratos.